×

Sinds kort heeft JOGG-Dongen een eigen website: www.jogg-dongen.nl. Dit is een online platform waarop Dongense organisaties en bedrijven hun bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van een gezonde leefstijl onder de Dongense jeugd. De website brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Wat is JOGG?

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en is dé aanpak waarmee in Nederland overgewicht onder jongeren wordt terug gedrongen. Dongen is sinds november 2012 een JOGG-gemeente. De gemeente, het onderwijs, kindercentra, sportverenigingen, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties werken samen om gezond eten en voldoende bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Met als doel: een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Publiek-private samenwerking

Kenmerkend aan de JOGG-aanpak is de publiek-private samenwerking. Het bedrijfsleven speelt hierin een rol. Zij kunnen hun kennis en expertise delen en inzetten ten behoeve van de doelen van JOGG-Dongen. Ook zijn er mogelijkheden om het project financieel te ondersteunen. Andersom geldt dat bedrijven door deel te nemen aan JOGG-Dongen de kans krijgen om hun binding met de Dongense gemeenschap te vergroten. U kunt tevens uw netwerk verbreden doordat u in contact komt en samen gaat werken met andere lokale (publiek en privaat) partners van JOGG-Dongen. Door een actieve bijdrage te leveren aan de doelen van JOGG-Dongen geeft u concreet invulling aan het mvo-beleid van uw bedrijf.

Online platform

JOGG-Dongen heeft sinds kort een eigen website: www.jogg-dongen.nl. Dit is een online platform waarmee we samenwerking tussen alle partijen plaats- en tijdonafhankelijk maken. Daarnaast wordt het voor iedereen inzichtelijker welke activiteiten op de planning staan en welke hulp daarvoor gezocht wordt.

Wethouder Piet Panis (voorzitter stuurgroep JOGG-Dongen): ''Ik nodig alle Dongense bedrijven en organisaties van harte uit om de website te bezoeken. Ideeën en hulp die bijdragen aan de doelen van JOGG-Dongen zijn van harte welkom! Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze jongeren gezond zijn en zich lekker in hun vel voelen.''

 

nieuws jogg dongen

 

Hoe werkt de site?

Op de website staan 2 ambities van JOGG-Dongen centraal:

  • Hoe stimuleren we de Dongense jeugd voor het meer eten van groente en fruit?
  • Hoe zorgen we er voor dat zoveel mogelijk Dongense jongeren 2x 30 minuten per dag bewegen?

Bedrijven, organisaties en verenigingen die hierin iets kunnen betekenen, kunnen op www.jogg-dongen.nl terecht. Zij kunnen aangeven op welke manier ze een doel willen ondersteunen: met een idee, met hulp of met euro’s.

Ik heb een idee

Heeft uw bedrijf een idee of initiatief dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities? Meld uw idee via de website. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een workshop, een sportieve activiteit of een informatiebijeenkomst.

Ik help mee

Voor ieder idee zijn we wel op zoek naar hulp. Denk hierbij aan sponsoring ‘in natura’, vrijwilligers, het beschikbaar stellen van een ruimte of het aanbieden van een dienst. Ziet u hierin kansen voor uw bedrijf? Meld uw hulp via de website en draag zo uw steentje bij aan ons gezamenlijke doel.

Ik heb euro's

JOGG-Dongen is uiteraard erg blij met financiële giften. Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt bedrijven hierin nieuwe kansen. Het geeft een bedrijf een positief imago, een grotere naamsbekendheid en een interessant netwerk. Is uw bedrijf in de gelegenheid een initiatief te financieren, dan is JOGG-Dongen u daar uiteraard zeer dankbaar voor. Hiermee kunnen we nog beter samenwerken aan een gezondere jeugd in Dongen.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe items op de site? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Dongen Beweegt! door een mail te sturen naar . Wilt u meer algemene informatie? Neem dan contact op met Asha Gommers (regisseur JOGG-Dongen) via E: of T: 0162-383223.
Website JOGG-Dongen geeft impuls aan publiek-private samenwerking