×

De gemeente Dongen wil graag onderzoeken hoe de bedrijventerreinen beter kunnen worden bereikt met verschillende vervoerswijzen. De vraag richt zich dus op een onderzoek naar multimodale ontsluiting. Hierbij wordt naar een verbetering gezocht van de ontsluiting voor auto, fiets, OV, en lopendjaarexcursie 2013 8

In eerste instantie komt de vraag van het bedrijven op het bedrijventerrein Tichelrijt. Voorgesteld wordt om een soortgelijke aanpak als in Tilburg te volgen. Dus niet alleen aandacht voor OV, maar ook voor andere modaliteiten, gedragsmaatregelen en andere stimulerende maatregelen die kunnen worden opgepakt door werkgevers en werknemers. Meer integraal qua inhoudelijke aanpak en meteen ontwikkeld met de partijen waar het om gaat: de werkgevers en via hun de werknemers. In de proef met bedrijventerrein Tichelrijt wordt samen met BMN (Brabants Mobiliteitsnetwerk) een aanpak uitgewerkt en uitgevoerd, die daarna kan worden toegepast bij andere bedrijventerreinen in de regio.

Graag zouden wij een verkennend gesprek aangaan met enkele bedrijven op Tichelrijt die hierin mee willen denken.

U kunt zich aanmelden bij Karin Naaijkens, Beleidsadviseur Verkeer via