×

In de ledenvergadering van 18 november 2009 heeft het bestuur gemeld voornemens te zijn om met instemming van de leden de statuten te wijzigen. In de notitie "voorstel statutenwijziging" kunt u de wijzigingen raadplegen. Binnenkort zal het aangepaste ontwerp statutenwijziging op de website worden geplaatst.

Indien u hierop wilt reageren kan dat via e-mail

In de eerstvolgende ledenvergadering wordt het ontwerp statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd. Indien de vereiste meerderheid in relatie tot het vereiste quorum niet wordt gehaald, zal in de daarop volgende vergadering de statutenwijziging goedgekeurd worden door de vereiste meerderheid zonder dat er eisen gesteld hoeven te worden aan het quorum.

pdfVICD_statuten.pdf
pdfVICD_voorste_statutenwijziging_1109.pdf
pdfstatutenwijziging2.pdf