×
Informatie voor

Ondernemers

Buitenschools leren is voor leerlingen van voorbereidend mbo van wezenlijk belang. Zij moeten ervaren, wat het bedrijfsleven verlangt om de link te kunnen leggen met de stof die hun op school wordt aangeboden.
Informatie voor

Leerlingen

Het is fijn dat bedrijven in Dongen leerlingen de kans geven om ervaring op te doen in de praktijk. Maak hier op een verstandige manier gebruik van, want gemotiveerde leerlingen vallen op!
Informatie over

Scholen

Lees alles over de deelnemende scholen van het Stagebureau Dongen, zoals het Cambreur College, Hanze College en Prinsentuin Andel

Buitenschools leren is voor leerlingen van voorbereidend mbo van wezenlijk belang. Zij moeten ervaren, wat het bedrijfsleven verlangt om de link te kunnen leggen met de stof die hun op school wordt aangeboden. Zij moeten ervaren, dat wat ze op school leren ook daadwerkelijk een basis is voor de beroepseisen die het bedrijfsleven aan ze stelt. Bekijk de stageperiodes >>

stageburo dongen

Tijdens diverse stageperiodes maken zij ook kennis met bedrijven die veelal niet aansluiten op het profiel dat ze op de middelbare school volgen.

Met de invoering van passend onderwijs komen er steeds vaker leerlingen bij de middelbare scholen binnen, die goede praktische kwaliteiten en vaardigheden bezitten, maar voor wie de kans om een diploma te halen binnen het reguliere onderwijs nihil lijkt. Deze leerlingen zouden gebaat zijn bij minder theorie en meer praktisch leren.

Het zou mooi zijn als bedrijven hun deuren open willen stellen voor zogenaamde leer-werktrajecten, waardoor zij alsnog de mogelijkheid hebben om via deze weg hun diploma te behalen.

Laatste Nieuws